Resumé

1. Jeg inddrager projektets vigtigste resultater og konklusioner

2. Jeg inddrager projektets fokus

3. Jeg ved at resuméet består af 10-20 linjer

Indledning

1. Jeg giver et overblik over projektets struktur, for eksempel ved at inddrage opgaveformuleringen i omskrevet form eller ved at bruge ord og vendinger derfra

2. Jeg præsenterer området gennem en faglig motivation

3. Jeg fanger læserens opmærksomhed gennem et anslag

Redegørelse

1. Jeg husker at skrive flerfagligt

2. Jeg bruger relevant faglig viden

3. Jeg henviser til forskellige kilder

4. Jeg er tydeligt objektiv

5. Jeg giver en loyal beskrivelse af mit materiale (for eksempel via redegørelsesmarkører)

6. Jeg udtrækker det væsentlige (for eksempel via redegørelsesmarkører)

Analyse

1. Jeg husker at skrive flerfagligt

2. Jeg samler trådene fra mine delanalyser, præsentationer af data, eksperimenter med mere

3. Jeg bygger min analyse op om egne eller andres data og beskrivelse af disse (hvis analysen skrives i naturvidenskabelige fag eller matematik)

4. Jeg bygger min analyse op om fokus, iagttagelse og dokumentation (hvis analysen skrives i humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag)

5. Jeg bruger fagbegreber for at ramme den analyserende tone

6. Jeg ved, hvad min opgaveformulering kræver, at jeg har med i analysen

Diskussion

1. Jeg husker at skrive flerfagligt

2. Jeg bruger virkemidler, der hjælper mig med at ramme den diskuterende og/eller vurderende tone

3. Jeg bruger diskussionsmarkører, der hjælper mig med at ramme den diskuterende og/eller vurderende tone

4. Jeg er bevidst om, at viden fra tidligere afsnit skal stå som afsæt til noget nyt og ikke må fylde hele diskussionen

5. Jeg har talt med mine vejledere om, hvor meget vurdering der forventes at blive inddraget i diskussionen

Konklusion

1. Jeg ved, at jeg ikke må bringe nye oplysninger eller nyt materiale ind i konklusionen

2. Jeg har læst min indledning og konklusion i forlængelse af hinanden og mener, at de hænger godt sammen

3. Jeg laver en sløjfe til indledningen og får den faglige motivation med

4. Jeg opsummerer de vigtigste pointer i projektet

5. Jeg peger tilbage på min opgaveformulering ved at bruge ord og vendinger derfra

Afsnit

1. Jeg peger både tilbage og frem i min tekst

2. Jeg anvender forskellige koblingsudtryk

3. Jeg anvender forskellige koblingsord

4. Jeg anvender støttesætninger, der begrunder mine emnesætninger

5. Jeg ved, at mine emnesætninger ikke må stå alene

Redigering og formalia

1. Jeg sørger for, at nødvendig information ligger som bilag, og jeg noterer det korrekt i indholdsfortegnelsen

2. Jeg citerer og henviser korrekt, når det er nødvendigt

3. I min litteraturliste bruger jeg konsekvent en af følgende henvisningsteknikker: APA eller MLA

4. Min indholdsfortegnelse er præcis, og overskrifterne giver en dækkende beskrivelse af projektets enkelte afsnit

5. Jeg har læst korrektur i loops med forskellige læsefokus

6. Jeg undgår de fejl, jeg lavede i DHO og SRO

7. Jeg har varieret min måde at læse korrektur på

8. Jeg har læst korrektur på små bidder undervejs